اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان خیابان امام خمینی روبروی اداره برق
تلفن دفتر مرکزی : ۰۳۱۳۳۲۰۸۴۳۰  الی ۳۲
تلفن کارخانه : ۰۳۱۳۳۲۴۸۵۰۵
واحد فروش : ۰۹۱۳۹۱۵۴۶۲۶
واحد حسابداری : ۰۹۲۱۲۳۴۰۶۴۰
تلفن مدیریت : ۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰
کد پستی : ۸۱۸۷۱۴۷۹۹۱
ادرس ایمیل : info[@]bitarubber.com

فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات