اورینگ

اورینگ  که به عوان یک درزگیر مکانیکی به شکل هلالی است که حلقه ای لاستیکی با سطح مقطع گرد می باشد و برای قرار گرفتن در یک شیار و تحت فشار بودن میان دو یا چند بخش طراحی شده تا آب بندی در محل اتصال ایجاد شود.

نمایش دادن همه 3 نتیجه