اطلاعات تماس ما


    خیابان امام خمینی، بعد از شهرک قدس، روبروی اداره برق شمال غرب لاستیک سازی بیتا
    ۰۳۱-۳۳۲۴۱۴۳۰-۳۲
    ۰۹۱۳۱۰۹۰۶۴۰
    info@bitarubber.com
    www.bitarubber.com